Læreplaner
 
 

Læreplan klasse M (Moped)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Teoretisk førerprøve Moped (klasse M)

Teoriprøven gjennomføres på PC på trafikkstasjonene. Teoriprøven for moped kan du ikke ta før du har fylt 16 år.

På teoriprøven er det mange spørsmål med flere alternative svar. Du må svare riktig på 85% av alle oppgavene for å få bestått prøve. Det er forskjellig antall spørsmål i de ulike førerkortklassene, se på oversikten over alle teoriprøvene. Der ser du antall spørsmål, maks antall feil og hvor lang tid du får til å gjennomføre prøven.

Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Det viser seg at for mange "tar en sjanse" og prøver uten forberedelser, men resultatet blir da dessverre ofte ikke bestått.

Trafikkskolene tilbyr frivillige teorikurs der de underviser i de temaene det er naturlig at du vil få spørsmål fra på den teoretiske prøven. Du kan også skaffe deg kunnskapen på egen hånd ved å kjøpe deg læremateriell gjennom trafikkskolen, i en bokhandel eller på internett. Det viser seg ofte at å bare løse oppgaver på nettet ikke holder som forberedelse.

De frivillige teorikursene må ikke forveksles med Trafikalt grunnkurs eller andre teorideler i den obligatoriske opplæringen. De frivillige teorikursene inneholder stort sett undervisning i faktastoff, mens den obligatoriske opplæringen er knyttet til den praktiske opplæringen eller temaer som er viktige for forståelse av og refleksjon rundt trafikksikkerhetsmessige emner.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Teoretisk førerprøve Frivillig teorikurs