Læreplaner
 
 

Læreplan klasse M (Moped)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Målene på trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre moped.

Eleven skal beherske selvstendig kjøring i tettbygd strøk og landevegsmiljø, og kjøre med minst mulig risiko og størst mulig sikkerhet for seg selv og sine medtrafikanter.

Obligatorisk opplæring

Eleven skal ha minst 4 timers obligatoriske timer undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på veg.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Teoretisk førerprøve Frivillig teorikurs