Læreplaner
 
 

Læreplan klasse M (Moped)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Trinn 3 - Trafikal del

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk.

Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevenes ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig.

Obligatorisk opplæring

  • Eleven skal ha minst 6 timers obligatorisk opplæring på veg.
  • Ved avslutningen av trinn 3 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i gruppe, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd

Målene er gjengitt i læreplanen. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvingskjøring.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Teoretisk førerprøve Frivillig teorikurs