Læreplaner
 
 

Læreplan klasse M (Moped)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Elevene skal lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Elevene skal i tillegg få kunnskap om lastebilen.

Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Obligatorisk opplæring

  • Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område
  • Ved avslutningen av trinn 2 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i gruppe, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd. De skal sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at elevene kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter.

Målene for trinn 2 er gjengitt i læreplanen. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvingskjøring.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Teoretisk førerprøve Frivillig teorikurs