Læreplaner
 
 

Læreplan klasse BE (Bil m/henger)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Trinn 2 - Grunnleggende opplæring

På trinn 2 skal eleven lære å mestre vogntoget rent kjøreteknisk, uten å måtte rette opp- merksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene. Det er ikke fastsatt minste timetall for undervisningen på dette trinnet.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn 2. Med bakgrunn i elevens kjøring skal elev og lærer sammen ta stilling til om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet, slik at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til samhand- lingen med andre trafikanter.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Praktisk Frivillig teorikurs