Læreplaner
 
 

Læreplan klasse BE (Bil m/henger)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Anses som dekket gjennom opplæringen for erverv av førerkort i klasse B. Målene for trinn 2-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Det er kjøre- ferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 2-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven i klasse BE.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Praktisk Frivillig teorikurs