Læreplaner
 
 

Læreplan klasse BE (Bil m/henger)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Praktisk prøve klasse BE

Generelt

 • Vilkårene for at du skal kunne kjøre opp finner du under Førerprøven og Generelle bestemmelser
 • Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven
 • Prøven har flere deler eller oppgaver
 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Resultatet blir bestemt når prøven er over
 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Kjøretøy til prøven

 • Bilen du kjører opp med, skal ha tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og ha minst fire sitteplasser. Den må være godkjent av Statens vegvesen.
 • Tilhengeren skal være like høy og bred som bilen og ha tillatt totalvekt på minst 1000 kg
 • Tilhengeren må veie minst 800 kg
 • Summen av tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3500 kg
 • De fleste leier bil av en trafikkskole.

Hva prøven omfatter

 • Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner
 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører
 • Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold
 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd
 • Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven

Sikkerhetskontrollen

 • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet
 • I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil

Oppgaver du får mens du kjører

 • Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre
 • For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot
 • Du blir også bedt om å snu, parkere og rygge

Vurderinga sensor gjør

 • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
 • Det blir lagt vekt på at har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger og eventuell bruk av hjelp
 • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Praktisk Frivillig teorikurs