Læreplaner
 
 

Læreplan klasse BE (Bil m/henger)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Frivillig teorikurs

Trafikkskolene tilbyr frivillige teorikurs der de går gjennom emner det er naturlig at eleven blir prøvd i ved den teoretiske prøven. Som et alternativ kan eleven skaffe seg denne kunnskapen på egenhånd ved å skaffe seg læremateriell fra trafikkskolen, i bokhandelen eller på internett. Her får man også kjøpt øvingsoppgaver med fasit som likner på de oppgavene Statens vegvesen har på teoriprøven.

De frivillige teorikursene må ikke forveksles med Trafikalt grunnkurs eller andre teorideler i den obligatoriske opplæringen. Mens de frivillige kursene ofte konsentrerer seg om gjennomgang av faktastoff, skal de obligatoriske teoridelene enten være knyttet til spesielle emner i praksisundervisningen eller til forståelse av og refleksjon rundt trafikksikkerhetsmessige emner.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Praktisk Frivillig teorikurs