Læreplaner
 
 

Læreplan klasse B (Bil)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Teoretisk førerprøve

Teoriprøven tar du på data på en trafikkstasjon. I de klassene du må kjøre opp kan du ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i vedkommende klasse. I de klassene det bare er teori, må du vente til du er 16 år.

NB!

  • Før du kan ta teoriprøve må du ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent! Send gjerne søknaden elektronisk!
  • Når du møter fram til prøve må du ha med deg akseptabel legitimasjon!
  • I forbindelse med teoriprøven må du greie en synstest

Til alle spørsmålene på teoriprøven er det satt opp flere svar. Bare ett svar er riktig på hvert spørsmål, du setter kryss for det. Du må svare riktig på 85 % av alle oppgavene for å bestå prøven.

En fører må ha gode kunnskaper - du må forberede deg godt!

I læreplanene finner du målene for hva du skal kunne. Oppgavene på førerprøven er for det meste hentet fra trinn 2 og 3. Se på målene som begynner med "... skal ha kunnskap om, skal drøfte, skal gjøre rede for".

  • Noen greier å lese seg til kunnskapen på egen hånd.
  • Noen skaffer seg kunnskap gjennom den praktiske opplæringen
  • Vi anbefaler å ta teoretisk opplæring på trafikkskolen, selv om det ikke er obligatorisk. Da lærer du lettere og får trolig mer ut av kjøretimene når du har kunnskapen inne på forhånd.

Materiell (bøker og øvingsoppgaver) får du kjøpt

  • gjennom trafikkskolen
  • i bokhandelen
  • på intenett

NB! Trafikalt grunnkurs er ikke teorikurs! Trafikalt grunnkurs er, som resten av det som er obligatorisk, knyttet til temaer som det er svært viktig at alle førere får god opplæring i. Det obligatoriske stoffet er i liten grad utgangspunkt for oppgaver til førerprøven.

Nyttige linker relatert til den teoretiske førerprøven:

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Teoretisk Praktisk Frivillig teorikurs