Læreplaner
 
 

Læreplan klasse B (Bil)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven.

Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene. Statens vegvesen anbefaler at eleven har kjørt minst 2000 km før han/hun gå opp til førerprøven for å bli en sikker bilist.

Obligatorisk opplæring

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole. Som hovedregel skal obligatorisk sikkerhetskurs på bane og målet for trinn 3 være nådd før undervisning i trinn 4 påbegynnes.

Målene for kurset sikkerhetskurs på veg er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.

For klasse BE (personbil med tilhenger) er kurs i sikring av last obligatorisk.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Teoretisk Praktisk Frivillig teorikurs