Læreplaner
 
 

Læreplan klasse B (Bil)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Trinn 3 - Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

Obligatorisk opplæring

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B, og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av passasjerer og last.

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Teoretisk Praktisk Frivillig teorikurs