Læreplaner
 
 

Læreplan klasse B (Bil)

Trykk på de forskjellige trinnene for mer informasjon.
Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen

Praktisk prøve klasse B

Generelt

 • Vilkårene for at du skal kunne kjøre opp finner du under Førerprøven og Generelle bestemmelser
 • Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven
 • Prøven har flere deler eller oppgaver
 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Resultatet blir bestemt når prøven er over
 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Kjøretøy til prøven

 • Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen.
 • Du må selv skaffe bilen.
 • De fleste leier bil av en trafikkskole.

Hva prøven omfatter

 • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
 • Måten du gjør deg og bilen klar før kjøringa, og måten du avslutter og sikrer bilen på etterpå, er også en del av prøven

Sikkerhetskontrollen

 • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet
 • I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil

Oppgaver du får mens du kjører

 • Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre
 • Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot
 • Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge

Vurderinga som sensor gjør

 • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
 • Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 4 Teoretisk Praktisk Frivillig teorikurs